Slaapwandelen

Een van de merkwaardigste slaapfenomenen is het slaapwandelen. De exacte oorzaak van slaapwandelen is tot op de dag van vandaag nog niet aan te geven. De neiging tot slaapwandelen komt het meest voor in de jeugd. Slaapwandelen gebeurt meestal tijdens de diepe slaap, de diepe droomloze slaapperiode, die gewoonlijk in het begin van de nacht ligt. De slaapwandelaar kan de ogen wijd geopend hebben en zelfs om obstakels heenlopen, zonder zich er van bewust te zijn.

Wat te doen tegen slaapwandelen

Tegen slaapwandelen is weinig te doen, je kan er alleen voor zorgen dat de slaapwandelaar geen gevaar loopt. Maak een slaapwandelaar in ieder geval nooit wakker. Dit kan namelijk tot verwarring of soms zelfs een heftige reactie lijden. Probeer de slaapwandelaar dus met zachte dwang weer in bed te krijgen.